Botby gårds kapell

Botbygårdsvägen 5, 00910 Helsingfors

(09) 2340 6421

Öppet:
to kl. 13–19 samt i samband med tillställningar.

Förfrågningar:

Matteus forsamling

Reservering (09) 2340 7300

helsingforsforsamlingar.fi/matteus

matteus.fors(at)evl.fi

I anslutning till kyrkan finns 5 parkeringsplatser. Parkeringsmöjlighet finns även längs Botbygårdsvägen. Fordon med rörelsehindrade passagerare kan köras direkt genom parkeringsområdet till kyrkans dörr.

Botby gårds kapell

Botby gårds kapell, som byggts i Botby gårds före detta spannmålsmagasin, är en av Helsingfors populäraste vigselkyrkor.

Bra att veta

Botby gård med markområden övergick i Helsingfors stads ägo 1933. Helsingfors församlingar köpte det förfallna spannmålsmagasinet av staden 1959. Det ritades om till ett kapell av arkitekten Tarja Salmio-Toiviainen och blev färdigt 1963.

På den högsta platsen i Botbygårdsvägens ända av Botby gårds kapell finns en granitsten med graveringen J. H. L. 1859. Bokstäverna syftar på magasinets byggare, kommerserådet Johan Henrik Lindroos. Den intilliggande Botby gårds nuvarande huvudbyggnad är från 1700-talet.

Nedre salens fyra bastanta pelare indelar kapellets tak i nio korsvalv. Golvet utgjordes ursprungligen av ett böljande naturberg som i samband med förnyelsearbetet måste schaktas ner med cirka en halv meter. I den nedre våningen finns utöver den egentliga salen en liten sakristia och ett kök. Altarkrucifixet i brons vid salens fönster är gjort av Eino Räsänen. Färgglasarbetet Pääsiäisaamun riemuntäytteinen tunnelma (Påskmorgonens fröjdefulla stämning) är av Tarja Salmio-Toiviainen, även det från kyrkans byggår 1963. Dopfunten och nattvardskärlen i tenn är också tillverkade 1963, av silversmeden, akademikern Bertel Gardberg. Orgeln med tio register tillverkades 1970 av Kangasala orgelbyggeri.

Vid renoveringen, som blev färdig 2010, gjordes den gamla potatiskällaren om till ett mötesutrymme som fick namnet Birgittasalen. I kapellet byggdes även en hiss. Köksutrymmena byggdes ut och man såg till att alla utrymmen kunde nås inifrån.

Botby gårds kapell används av Vartiokylän seurakunta.

Fira i kapellet

Det är kostnadsfritt för personer som hör till kyrkan att ordna dop, bröllop eller begravning i kyrkans utrymmen.

I kapellet finns 135 och i Birgittasalen finns 25 bordsplatser. Kök och serviser finns i nedre våningen.

Välkommen till kyrkan!

Botby gårds kapell

Botbygårdsvägen 5, 00910 Helsingfors

(09) 2340 6421

Öppet:
to kl. 13–19 samt i samband med tillställningar.

Förfrågningar:

Matteus forsamling

Reservering (09) 2340 7300

helsingforsforsamlingar.fi/matteus

matteus.fors(at)evl.fi

I anslutning till kyrkan finns 5 parkeringsplatser. Parkeringsmöjlighet finns även längs Botbygårdsvägen. Fordon med rörelsehindrade passagerare kan köras direkt genom parkeringsområdet till kyrkans dörr.