Botby kyrka

Stenportsvägen 5, 00950 Helsingfors

(09) 2340 6422

Öppet:
enligt veckoverksamheten.

Förfrågningar:

Matteus forsamling

Reservering (09) 2340 7300

helsingforsforsamlingar.fi/matteus

matteus.fors(at)evl.fi

I anslutning till kyrkan finns 3 omärkta bilplatser. Parkeringsmöjlighet finns även längs Stenportsvägen. Fordon med rörelsehindrade passagerare kan köras direkt fram till kyrkans dörr (Stenportsvägen 5). Induktionsslinga Inga rörelsehinder.

Botby kyrka

Botby kyrka, som stod färdig 1958, är byggd mitt i Botbyåsens egnahemshusområde. Den är en av de äldsta aktivitetskyrkorna i vårt land, där förutom kyrksal kök, församlingssal, gymnastiksal samt klubb- och mötesutrymmen finns under samma tak.

Bra att veta

Botby aktivitetskyrka var då den blev färdig 1958 en sevärdhet som man kom för att beskåda även lägre ifrån. Kyrkan är ritad av Pekka Laurila. Altarkrucifixet är av skulptören Gunnar Uotila. Kyrkotextilerna är designade av textilkonstnären Raija Rastas. Målningen Suojaavan taivaan alla (Under den skyddande himlen) är gjord av konstnären Jarmo Mäkilä. Orgeln med 16 register tillverkades av östtyska Gemlich.

Under grundrenoveringen 1998–2000 förnyades kyrksalen enligt ritningar av arkitekterna Karin Krokfors och Heli Virkamäki. Altaret lösgjordes från väggen och altarmöblerna gjordes lättare. Dopfunten flyttades under orgelläktaret. De fasta bänkarna ersattes med flyttbara stolar.

Botby kyrka används av Vartiokylän seurakunta.

Fira i kyrkan

Det är kostnadsfritt för personer som hör till kyrkan att ordna dop, bröllop eller begravning i kyrkans utrymmen.

I kyrkan finns 220 sittplatser. Församlingssalen rymmer 85 personer.

Välkommen till kyrkan!

Botby kyrka

Stenportsvägen 5, 00950 Helsingfors

(09) 2340 6422

Öppet:
enligt veckoverksamheten.

Förfrågningar:

Matteus forsamling

Reservering (09) 2340 7300

helsingforsforsamlingar.fi/matteus

matteus.fors(at)evl.fi

I anslutning till kyrkan finns 3 omärkta bilplatser. Parkeringsmöjlighet finns även längs Stenportsvägen. Fordon med rörelsehindrade passagerare kan köras direkt fram till kyrkans dörr (Stenportsvägen 5). Induktionsslinga Inga rörelsehinder.