Brändö kyrka

Brändövägen 40, 00570 Helsingfors

(09) 2340 4115

Öppet:
enligt veckoverksamheten.

Förfrågningar:

Matteus forsamling

Reservering (09) 2340 7300

helsingforsforsamlingar.fi/matteus

matteus.fors(at)evl.fi

Obehindrat tillträde till kyrkan via sakristian. Det finns en löstagbar ramp för trappan vid huvudingången.

Brändö kyrka

Brändö kyrka blev färdig 1935 och den står på en backe mitt i den bergiga naturen. Kyrkan som är planerad och inredd av lokala konstnärer, klockstapeln, prästgården och kyrkbackens park med stentrappor bildar en unik helhet.

Bra att veta

På hösten 1921 hyrde den nygrundade Kulosaaren seurakunta villan på Brändövägen 42 av kommunen. Ritningarna till villan är gjorda av arkitekten Robert Tikkanen. Arkitekten Armas Lindgren, själv Brändöbo, planerade en kyrksal med 50 platser, sakristia-kansli och en sammanträdessal för kyrkofullmäktige i byggnaden. Efter Lindgrens död finslipades ritningarna av dottern Helena Stenij. I villans övre våning fanns en prästgård.

Tf. kyrkoherden Rafael Gyllenberg föreslog att ett klocktorn skulle byggas på Frimurarberget i närheten av kyrkvillan, varmed även kyrkan skulle få en vacker, fri och synlig plats. Klockstapeln som blev färdig 1931 ritades av Armas Lindgren.

År 1933 ombads en av Brändös grundare, arkitekten Bertel Jung att göra ritningarna till kyrkan. Kyrkan stod färdig 1935.

Brändö kyrka representerar en blandad stil. Den är lineär och saknar utsmyckningar i enlighet med funktionalismens ideal, men kordelens form, ytterväggarnas levande rappning och prydnadstornet på taket ger en antydning av en äldre stilriktning.

Kyrkans inredning planerades av Armas Lindgrens svärson, bildkonstnären Antti Salmenlinna. Hans stil syns i takets himmellandskap, i altarkläderna som sytts av församlingsmedlemmarna, i glasmålningen föreställande Jesus på fönstret intill predikstolen samt i vigselryan. Räcket vid orgelläktaren, taket med dess bjälkar och dekorationsmålningarna på triumfbågen är likaså gjorda av Salmenlinna. Altartavlan som föreställer bergspredikan målades av konstnären William Lönnberg. På den röda altarduken, antependiet, upprepas församlingens symbol klocktornet tillsammans med övriga kristliga symboler.

Skeppsredarna Gustaf Thordén och Antti Wihuri donerade Riegers orgel, nattvardsservisen donerades av affärsmannen Juho Kuosmanen och direktören Albert Boxström. Direktör Allan Granfelts familj donerade golvljusstakarna i silver. Skulptören och Brändöbon Sigrid af Forselles anhöriga donerade gipsskulpturerna i musikmotiv, som konstnären tillverkat och som finns på kyrkans bakre vägg samt gipsskulpturen Mooses ja laintaulut (Moses och lagtavlorna) vid kyrkans fönster. Även dopfunten, kollekthåven och nummertavlan, som formgivits av metallkonstnären Gunilla Jung, har mottagits som donationer. Dopfunten i silver är tillägnad minnet av Armas Lindgrens maka Irene. Kollekthåvens påse är av röd sammet med broderade kristna symboler i metall- och silkestråd.

Likt sin kusin Gunilla deltog textilkonstnären Dora Jung i formgivningen av föremål i sin hemkommuns kyrka. Den vita mässhaken är den första mässhake hon formgivit.

Även klockstapelns tre klockor var en gåva av församlingsmedlemmarna. De stämdes enligt dirigenten och Brändöbon Heikki Klemettis anvisningar. Skulptören Tapio Junno formgav ljusstakarna i brons. Deras snitt symboliserar Kristi sår. Ljusstakarna är en del av Junnos altarkrucifix Kristus Pantokrator som den kyrkliga samfällighetens konstkommitté beställde 1974. Missionskandelabern är tillverkad 1977 av bildkonstnären Antero Poppius.

Kyrkan kan ses som en stadskatedral, där campanilen, klockstapeln, intill kyrkan ingår som ett väsentligt element. Stapeln är en traditionell symbol för självständighet, självförsörjning och frihet bland annat i Italien.

(Marja Vuorenjuuri i tidningen Kulosaarelaiset 7/2005)

Brändö kyrka används av Herttoniemen seurakunta.

Fira i kyrkan

Det är kostnadsfritt för personer som hör till kyrkan att ordna dop, bröllop eller begravning i kyrkans utrymmen.

Kyrkan rymmer 170 personer. I församlingssalen finns hundra bordsplatser. I köket i anslutning till salen finns en mat- och kaffeservis för hundra personer.

Välkommen till kyrkan!

Brändö kyrka

Brändövägen 40, 00570 Helsingfors

(09) 2340 4115

Öppet:
enligt veckoverksamheten.

Förfrågningar:

Matteus forsamling

Reservering (09) 2340 7300

helsingforsforsamlingar.fi/matteus

matteus.fors(at)evl.fi

Obehindrat tillträde till kyrkan via sakristian. Det finns en löstagbar ramp för trappan vid huvudingången.