Hertonäs strands kapell

Båtsviksbågen 5, 00810 Helsingfors

(09) 2340 3340

Öppet:
Öppettider: under tillställningar och enligt veckoverksamheten.

Förfrågningar:

Matteus forsamling

Reservering (09) 2340 7300

helsingforsforsamlingar.fi/matteus

matteus.fors(at)evl.fi

Obehindrat tillträde till kapellet från gatunivån.

Hertonäs strands kapell

Kapellet i Hertonäs strand, som växt fram i närheten av havet, är beläget i bottenvåningen i ett vanligt bostadshus.

Bra att veta

Kapellet i Hertonäs strand blev klart 2001 och är beläget i bottenvåningen i ett bostadshus. Förutom kyrksalen finns där utrymmen för dagklubbsverksamhet samt klubbutrymmen för barn i skolåldern och vuxenarbete, diakonikansli och arbetsutrymmen för personalen. Arkitektbyrån Jukka Turtiainen och Pia Ahonen ansvarade för byggplaneringen av kapellet.

Textilkonstnären Kaija Poijulas transparenta, mångfacetterade textilverk fungerar som altartavla. Poijula har även designat kapellets kyrkotextiler. Bronsreliefen Tulkaa minun luokseni (Kom till mig) i vestibulen är tillverkad 2002 av församlingens kyrkoherde Veijo Vatka.

Fira i kyrkan

Det är kostnadsfritt för personer som hör till kyrkan att ordna dop, bröllop eller begravning i kyrkans utrymmen.

I kapellets kyrksal finns 60 sittplatser, i församlingssalen som avskiljs med skjutdörrar finns 60 sittplatser och i vestibulen finns 30 sittplatser. Utrymmena kan anslutas till varandra. Bordsplatser för 80 personer kan ordnas i utrymmet.

I anslutning till salen finns ett kök med mat- och kaffeservis för 80 personer.

Välkommen till kyrkan!

Hertonäs strands kapell

Båtsviksbågen 5, 00810 Helsingfors

(09) 2340 3340

Öppet:
Öppettider: under tillställningar och enligt veckoverksamheten.

Förfrågningar:

Matteus forsamling

Reservering (09) 2340 7300

helsingforsforsamlingar.fi/matteus

matteus.fors(at)evl.fi

Obehindrat tillträde till kapellet från gatunivån.