Kasbergets kyrka

Kaskärrsvägen 2, 00820 Helsingfors

(09) 2340 5747

Öppet:
söndagar i samband med mässan som börjar klockan 10 samt tisdagar och torsdagar klockan 12–14 i samband med Roihutupakahvio.

Förfrågningar:

Matteus forsamling

Reservering (09) 2340 7300

helsingforsforsamlingar.fi/matteus

matteus.fors(at)evl.fi

Allmän parkeringsplats framför kyrkan, hyrplats för två bilar bakom kyrkan. Handikapparkering nås via Prinsvägen på kyrkans framgård. Induktionsslinga Obehindrat tillträde till kyrkan från Prinsvägen bakom kyrkan. Inga trösklar eller trappor, tillräcklig bredd på dörrarna.

Kasbergets kyrka

Kasbergets kyrka blev färdig 1970. I stödmuren som avgränsar kyrkogården brinner gaslågor för att påminna om de vikingatida signaleldar som brändes på samma ställe. Inom det kyrkliga symboliserar de Kristi ljus.

Bra att veta

Kasbergets kyrka, som stod färdig 1970, ritades av arkitekten Lauri Silvennoinen. Kyrkan är byggd på strandlandskapets högsta plats. Kyrkan är byggd av inhemskt material, förutom de stora fönstren som är från Tyskland och kyrkklockorna som är från Österrike. På klockorna finns texten Soli Deo gloria, Åt Gud allena äran.

Kyrksalen är hexagonal i enlighet med 300-talets dopkapell. Församlingssalen och dopkapellet i anslutning till kyrkan upprepar samma form. I takkonstruktionen finns Davids stjärna avbildad.

Kyrkans altartavla utgörs av glasmålningen Circulum vitae, Livets hjul. Altartavlan är planerad av konstnären Reino Hietanen. Den Maruddbördige konstnären Uuno Eskolas mosaikverk Kristus ristillä (Kristus på korset) fungerar som altartavla i dopkapellet. De nya kyrkotextilerna från 2005 är designade av textilkonstnären Raija Rastas. På kyrksalens vänstra sida finns den italienska konstnären Antonio Da Cudanis skulptur och i ändan av kyrksalen finns ikonen Hellyyden Jumalanäidin ikoni (Tillgivenhetens Gudamoders ikon) som är en donation till kyrkan.

Orgeln tillverkades 1972 av Kangasala orgelfabrik och har 26 register. Orgelns fasad är planerad av diplomorganisten Pentti Pelto.

Församlings- och diakonikanslierna samt klubbutrymmena finns i en separat byggnad på kyrkogården. Kyrkan används av Roihuvuoren seurakunta.

Fira i kyrkan

Det är kostnadsfritt att ordna dop, bröllop eller begravning i kyrkans utrymmen.

I kyrksalen finns 450 sittplatser. I församlingssalen finns 90 sittplatser. Med aulan medräknat finns plats för 120 personer. I dopkapellet finns 54 sittplatser. Det lämpar sig väl för småskaliga bröllop och dopfester. Kaffetillställningar kan även ordnas i klubbutrymmena i kyrkans gårdsbyggnad.

I kyrkan finns ett maskinellt kök. Det finns kärl för cirka hundra gäster.

Välkommen till kyrkan!

Kasbergets kyrka

Kaskärrsvägen 2, 00820 Helsingfors

(09) 2340 5747

Öppet:
söndagar i samband med mässan som börjar klockan 10 samt tisdagar och torsdagar klockan 12–14 i samband med Roihutupakahvio.

Förfrågningar:

Matteus forsamling

Reservering (09) 2340 7300

helsingforsforsamlingar.fi/matteus

matteus.fors(at)evl.fi

Allmän parkeringsplats framför kyrkan, hyrplats för två bilar bakom kyrkan. Handikapparkering nås via Prinsvägen på kyrkans framgård. Induktionsslinga Obehindrat tillträde till kyrkan från Prinsvägen bakom kyrkan. Inga trösklar eller trappor, tillräcklig bredd på dörrarna.