Kvarnbäckens kyrka

Kvarnvingen 10, 00920 Helsingfors

(09) 2340 3330

Öppet:
enligt veckoverksamheten.

Förfrågningar:

Matteus forsamling

Reservering (09) 2340 7300

helsingforsforsamlingar.fi/matteus

matteus.fors(at)evl.fi

Induktionsslinga Obehindrat tillträde till kyrkan och församlingssalen från gatunivå. Andra våningen nås med hiss. Handikapptoalett

Kvarnbäckens kyrka

Kvarnbäckens kyrka stod färdig 1992 och är ett mångsidigt vardagsrum för församlingsmedlemmarna.

Bra att veta

Planeringen av Kvarnbäckens kyrka inleddes redan på 1960-talet. År 1987 påskyndade Kvarnbäckens invånare byggandet av en egen kyrka med en adress som undertecknades av över 5000 personer. Helsingfors församlingars gemensamma kyrkofullmäktige beslöt dock 1988 att avstå från att bygga kyrkan. Därefter började man planera en mindre byggnad, i början kallad för kapell, som behöll den ursprungliga kyrkoplanens karaktär och idé. Kyrkan stod färdig 1992.

Kyrkan planerades av arkitekterna Anja och Raimo Savolainen. Som altartavla fungerar glasmålningarna Lux aeterna av konstnären Carolus Enckell. I vestibulen och i församlingssalen finns oljemålningar av Enckell. På altaret finns ett krucifix i brons, tillverkat av kyrkoherden Veijo Vatka. I vestibulen finns Vatkas bronsrelief Viisi leipää ja kaksi kalaa (Fem bröd och två fiskar).

Orgeln är tillverkad av orgelbyggeri Veikko Virtanen. Den har 16 register.

Kvarnbäckens kyrkas fjorton klockor styrs av ett maskineri som kan spela 20 på förhand inprogrammerade melodier eller melodier som spelas på klaviaturen.

Kyrkan har två våningar. Kyrksalen och aulan som fungerar som café sträcker sig till andra våningen. I kyrkan finns utrymmen för dagklubb, barn i skolåldern och vuxenarbete. I byggnaden finns också diakonikansli, den dejourerande prästens mottagning, lokaler för personalen, bibliotek och vaktmästarens bostad. I biblioteket finns två webbterminaler för församlingsmedlemmarna.

Kvarnbäckens kyrka används av Herttoniemen seurakunta.

Fira i kyrkan

Det är kostnadsfritt för personer som hör till kyrkan att ordna dop, bröllop eller begravning i kyrkans utrymmen.

Kyrksalen rymmer 150 personer. I församlingssalen intill kyrksalen finns 100 platser bakom en mellanvägg som går att öppna. Det finns 100 bordsplatser.

I anslutning till salen finns ett storkök med mat- och kaffeservis för hundra personer.

Välkommen till kyrkan!

Kvarnbäckens kyrka

Kvarnvingen 10, 00920 Helsingfors

(09) 2340 3330

Öppet:
enligt veckoverksamheten.

Förfrågningar:

Matteus forsamling

Reservering (09) 2340 7300

helsingforsforsamlingar.fi/matteus

matteus.fors(at)evl.fi

Induktionsslinga Obehindrat tillträde till kyrkan och församlingssalen från gatunivå. Andra våningen nås med hiss. Handikapptoalett