Malms kyrka

Kommunalvägen 1, 00700 Helsingfors

(09) 2340 4420

Öppet:
enligt verksamheten.

Förfrågningar:

Petrus församling

Reservering (09) 2340 7100

helsingforsforsamlingar.fi/petrus

petrus.fors(at)evl.fi

I anslutning till kyrkan finns 36 parkeringsplatser Induktionsslinga Obehindrat tillträde via sidodörren i närheten av kyrkans huvudingång. Handikapptoalett

Malms kyrka

Malms kyrka som är dold i den klosterlika muren ligger vid den livligt trafikerade Kyrkobyvägen, precis intill Malms sjukhus. Genom klockstapeln kommer man in på den skyddade innergården. Tack vare den breda kyrksalen ligger altaret nära alla kyrkobesökare. Malms kyrka stod färdig 1981.

Bra att veta

Både ytter- och innerytorna i Malms kyrka är av rött tegel. Kyrkans yttervägg pryds av tegelornamentik med korsmotiv i enlighet med de medeltida stenkyrkorna. Ritningarna till kyrkan, som stod färdig 1981, är gjorda av arkitekten Kristian Gullichsen

Kyrksalen är bred, så att församlingen finns nära altaret. I den övriga arkitekturen har Gullichsen medvetet tagit influenser av Alvar Aalto. Brasrummets brasvägg är en rekonstruktion av Villa Mairea. Taket i musiksalen påminner om Viborgs bibliotek. Det sägs att Gullichsen hade för avsikt att märka taket med citationstecken av tegel på grund av likheten.

Kyrksalen är 13 meter hög. Genom takfönstren strömmar ljuset ner längs den ojämnt murade altarväggen. Lamporna på kyrkans väggar efterliknar klostrens fackelbelysning. Golvet i salen är av Nunnalahtis täljsten, taket är av furupanel och bänkarna av oregontall. Altaret och dopfuntens underlag är av lappländsk marmor, predikstolen och altarpodiet är av täljsten. Predikstolen, altaret och dopfunten är designade i samarbete av akademiker Bertel Gardberg och Kristian Gullichsen. Kyrkosilvret och kyrkotuppen i brons på takåsen är formgivna av Bertel Gardberg.

Den medeltida traditionen syns även i textilkonstnären Maija Lavonens åtta meter höga verk som är format som en sköld på kyrksalens vägg. Verket sägs vara den största kyrkotextilen i Finland och dess mittdel byts ut enligt kyrkoårets färg. Kyrkans liturgiska textiler är designade av textilkonstnären Piila Saksela. Korfönstret Taivaaseenastuminen (Himmelsfärden) är tillverkat av konstnären Juhana Blomstedt. Det bronsgjutna krucifixet på altarväggen är formgivet av skulptören Arvo Siikamäki.

Kyrkans orgel är byggd av orgelbyggeri Hans Heinrich i Maxmo. Den blev färdig 1984.

Enligt den gamla kyrkobyggnadstraditionen kommer man in på kyrkans innergård genom klockstapeln. I tornet finns tre klockor i brons. Stålklockan från Malms tillfälliga kyrka är placerad i tornets gång.

Kyrkobyggnadens utrymmen är grupperade i tre nivåer. Kyrk-, församlings- och musiksalen finns i den mellersta våningen.

Kontorsbyggnaden på kyrkogården och kyrkan förenas av en pergola. Kyrkan omringas av en 85 meter lång stenmur, som tillsammans med kontorsbyggnaden och pergolan utgör en sluten innergård framför kyrkans huvudingång. På parksidan finns en uteterrass.

Malms kyrka är Malmin seurakuntas huvudkyrka.

Fira i kyrkan

Det är kostnadsfritt att ordna dop, bröllop eller begravning i kyrkans utrymmen.

I Malms kyrkas kyrksal finns 300 sittplatser. Då kyrksalen, församlingssalen och musiksalen slås samman rymmer utrymmet till och med 800 personer.

I församlingssalen finns 80 bordsplatser. I den mindre församlingssalen, Markusrummet, som används av Petrus församling ryms 30 personer då borden är arrangerade för servering. Köket inklusive kärl står till festarrangörens förfogande.

Välkommen till kyrkan!

Malms kyrka

Kommunalvägen 1, 00700 Helsingfors

(09) 2340 4420

Öppet:
enligt verksamheten.

Förfrågningar:

Petrus församling

Reservering (09) 2340 7100

helsingforsforsamlingar.fi/petrus

petrus.fors(at)evl.fi

I anslutning till kyrkan finns 36 parkeringsplatser Induktionsslinga Obehindrat tillträde via sidodörren i närheten av kyrkans huvudingång. Handikapptoalett