Mosabacka kyrka

Brödravägen 6, 00730 Helsingfors

(09) 2340 4423

Öppet:
enligt verksamheten

Förfrågningar:

Petrus församling

Reservering (09) 2340 7100

helsingforsforsamlingar.fi/petrus

petrus.fors(at)evl.fi

Induktionsslinga Tillträde för rörelsehindrade genom kyrkans huvudingång. Bredden på dörrarna är tillräcklig. Handikapptoalett

Mosabacka kyrka

Mosabacka kyrka i rappad tegelkonstruktion är en typisk representant för sin tidsperiod. I kyrkan, som togs i bruk 1957, finns förutom kyrksalen en gymnastiksal och klubbutrymmen. Kyrkan byggdes på en tomt som förvärvats med hjälp av småkyrkoföreningens insamlingsmedel. Om man reser norrut längs järnvägen kan man se kyrkans torn som är dekorerat med små, jämnskaftade korsmönster.

Bra att veta

Då Mosabacka trähusområde för arbetare började byggas i början av 1900-talet låg den närmaste kyrkan i Helsinge socken, nuvarande S:t Lars kyrka. För att uppliva det andliga livet började teologistudenter hålla gudstjänster även i stadsdelar där det inte fanns en kyrka. Den första gudstjänsten hölls i Tapanilan kansakoulu i oktober 1923.

År 1924 inledde småkyrkoföreningens syförening sin verksamhet. Den samlade in medel för förvärv av en tomt för en egen kyrka. Enligt tidens anda var det meningen att utöver kyrkan bygga ett arbetscenter.

Under ledning av pastor F.E. Lilja grundades garantiföreningen för Mosabacka kyrka i september 1929. År 1932 erbjöd fru Wilhelmiina Nikander en tomt på 3000 kvadratmeter till priset 45 000 mark för bygget av kyrkan. På tomten ordnades sommarfester, basarer och andliga tillställningar för att utöka kyrkofonden. Wilhelmiina Nikander återlämnade senare 5000 mark av den mottagna köpesumman till minne av sin dotter.

År 1947 föreslog Mannerheims Barnskyddsförbund församlingen att en kyrka skulle byggas gemensamt. För den gemensamma byggnaden gjordes till och med två olika ritningar, men till slut upphörde projektet på grund av penningbrist. Samma sak hände 1950, då ritningar och kostnadsberäkning gjordes på initiativ av ordföranden för garantiföreningen för Mosabacka kyrka, läraren K.J. Läntinen.

I början av 1963 grundades två nya församlingar, finskspråkiga och svenskspråkiga Malms församling, ur det så kallade inkorporeringsområdet som tillhörde Helsingfors stad. Följande år tillsattes en byggkommitté för Malms församlingar, vars uppgift var att under ledning av fastighetsrådet Huugo Vasara planera bygget av ett kyrkligt arbetscenter. Hoppet om en egen kyrka i Mosabacka började gro på nytt och kyrkans garantiförening donerade tomten till Helsingfors församlingar i slutet av januari 1955.

Arkitekten för Malms församlings äldsta kyrka var Per Björkvall och Felix Heikkilä var byggmästare, båda mosabackabor. Den 21 november inleddes grävarbetena, den 20 januari 1957 murades grundstenen och den 8 april firades taklagsfesten.

När Mosabacka kyrka den 22 september 1957 invigdes, var även republikens president Urho Kekkonen med fru på plats. Kyrkans garantiförening donerade klockan åt kyrkan. Orgeln med 11 register av Gebrüder Jemlich Orgelbaun blev färdig 1958.

Utöver gudstjänster hade kyrkan en aktiv verksamhet: bibelkrets, manskrets, mammaklubb, åldringskrets, Japan-missionskrets, sjömansmissionskrets, arbetskretsar för diakoni och Kauhala, kyrkokör, söndagsskolor, klubbar för tonåringar och yngre tonåringar, pyssel- och gymnastikkretsar samt en dagklubb som leddes av Lilli Suonpohja och som senare blev daghemmet Tuikku. Även Mosabacka settlement ordnade en mångsidig verksamhet.

Vid församlingsombildningen 1961 avskiljdes Hertonäs och Baggböle från Malm och blev egna församlingar.

Kyrkan totalrenoverades 1995 och nästan hela inredningen förnyades. Kyrkans nedre våning renoverades på nytt 2009 då daghemmet Tuikku flyttade bort från kyrkans utrymmen. I nedre våningen byggdes utrymmen för dagklubbar och klubbar för barn i skolåldern. Scoutkåren Koudat fick ett eget utrymme till sitt förfogande.

På kyrksalens vägg finns textilkonstnären Ritva Puotilas fyrdelade textilkonstverk Tapanilan vainiot (Åkrarna i Mosabacka) som föreställer de olika årstiderna. I församlingssalen finns en ritning från 1995 av konstnären Kylli Koski, känd som Kylli-täti. Vid kyrkans 50-årsjubileum 2007 tog man i buk de liturgiska textilerna som tillverkats av kyrkans vaktmästare Maria Laakso.

Mosabacka kyrka används av Malmin seurakunta.

Fira i kyrkan

Det är kostnadsfritt att ordna dop, bröllop eller begravning i kyrkans utrymmen.

I kyrkan finns 200 sittplatser, gymnastiksalen medräknat finns 500 sittplatser. I församlingssalen finns bordsplatser för 30 personer. I gymnastiksalen kan servering ordnas för 80 personer.

Välkommen till kyrkan!

Mosabacka kyrka

Brödravägen 6, 00730 Helsingfors

(09) 2340 4423

Öppet:
enligt verksamheten

Förfrågningar:

Petrus församling

Reservering (09) 2340 7100

helsingforsforsamlingar.fi/petrus

petrus.fors(at)evl.fi

Induktionsslinga Tillträde för rörelsehindrade genom kyrkans huvudingång. Bredden på dörrarna är tillräcklig. Handikapptoalett