Munkshöjdens kyrka

Raumovägen 3, 00350 Helsingfors

(09) 2340 5220

Öppet:
enligt veckoverksamheten.

Förfrågningar:

Petrus församling

Reservering (09) 2340 7100

helsingforsforsamlingar.fi/petrus

petrus.fors(at)evl.fi

Induktionsslinga Obehindrat tillträde Handikapptoalett

Munkshöjdens kyrka

Munkshöjdens kyrka blev färdig 1963. Den ligger mitt i byn, precis intill köpcentret.

Bra att veta

Munkshöjdens kyrka ritades av arkitekten Olavi Kantele och invigdes 1963. Församlingen avskiljdes från Munkkiniemen seurakunta 1967 och blev åter en del av den i början av 2011. Klockstapeln och kyrkans tre klockor blev färdiga 1963. Kyrksalen och församlingshemmet genomgick en omfattande grundrenovering 1997.

På altaret i Munkshöjdens kyrka finns konstnären Åke Hellmans mosaikverk Fiat voluntas tua, Ske din vilja, från 1965.

Orgeln med 30 register byggdes av Kangasala orgelfabrik och installerades i kyrkan 1965.

Munkshöjdens kyrka används av Munkkiniemen seurakunta.

Fira i kyrkan

Det är kostnadsfritt att ordna dop, bröllop eller begravning i kyrkans utrymmen.

I kyrksalen finns 550 och i församlingssalen 96 sittplatser.

Välkommen till kyrkan!

Munkshöjdens kyrka

Raumovägen 3, 00350 Helsingfors

(09) 2340 5220

Öppet:
enligt veckoverksamheten.

Förfrågningar:

Petrus församling

Reservering (09) 2340 7100

helsingforsforsamlingar.fi/petrus

petrus.fors(at)evl.fi

Induktionsslinga Obehindrat tillträde Handikapptoalett