Nordsjö kyrka

Hamnholmsvägen 7, 00980 Helsingfors

(09) 2340 6520

Öppet:
under tillställningar och enligt överenskommelse.

Förfrågningar:

Matteus forsamling

Reservering (09) 2340 7300

helsingforsforsamlingar.fi/matteus

matteus.fors(at)evl.fi

I anslutning till kyrkan finns 55 parkeringsplatser inklusive två handikapplatser, som finns på kyrkobyggnadens gårdsområde, i närheten av ingången till pastorskansliet. Transport av rörelsehindrade fram till huvudingången är möjlig. Dessutom finns två andra parkeringsområden, det ena, då man vänder från Hamnholmsvägen till höger precis före kyrkan, det andra då man kör cirka 30 meter längs med sidan av kyrkan efter Hamnholmsvägens vändplats framför kyrkogården. Induktionsslinga Obehindrat tillträde till kyrkan. Handikapptoalett

Nordsjö kyrka

Nordsjö kyrka, som stod färdig 1980, står på en skogbeklädd kulle vid Hamnholmsvägen. Genom de stora fönstren, som vetter mot väster, blir naturen och årstiderna en del av kyrksalen. Enligt den medeltida traditionen kan evangeliet även läsas ur bilderna: betongreliefen som täcker altarväggen berättar om Jesu livsskeden. I anslutning till kyrkan finns Marielunds kapell, som också togs i bruk 2006.

Bra att veta

Nordsjö kyrka och dess utvidgningsarbeten, som genomfördes 2006 planerades av arkitektbyrån Pirkko ja Arvi Ilonen. I aulan hälsas besökaren välkommen av arkitekten Tanu Toiviainens famnformade kors. På altarväggen finns konstnären Mauri Favéns betongrelief, en bildserie om Jesu liv. Skisserna till Favéns verk förenar kyrksalen och arbetsutrymmena, helgen och vardagen. I församlingssalens fönster finns bönen Fader vår ingraverad på flera språk.

Kyrkotextilerna, inklusive kollekthåven som tillverkats av självspunnet lin genom virkning, är designade av textilkonstnären Ritva Puotila. På aulans vägg finns återvinningskonst, en lampa som tillverkats av en slipskiva som hittats i arkitektens skräpkorg. Orgeln är tillverkad av Kangasala orgelfabrik och den har 26 register. Kyrkans tre klockor är tillverkade i Österrike.

I anslutning till Nordsjö kyrka finns Marielunds kapell. Det har fått sitt namn av Marielunds gård som funnits på kyrkans plats och som var en del av det forna Porslax dragonrusthåll. Kapellet fungerar som den svenskspråkiga Matteus församlings kyrka och som Vuosaaren seurakuntas förrättningsutrymme. Kapellets kyrkotextiler är utformade av textilkonstnären Heli Tuori-Luutonen.

I anslutning till kyrkan finns pastorskansli, församlingssal, arbets-, mötes- och klubbutrymmen samt barnens egen kyrka kallad Pikku majakka.

Nordsjö kyrka används av Vuosaaren seurakunta. Under de första tretton åren hölls församlingens gudstjänster i en tillfällig byggnad som kallades för fanerkatedralen.

Fira i kyrkan

Det är kostnadsfritt att ordna dop, bröllop eller begravning i kyrkans utrymmen.

Kyrksalen har en utmärkt akustik med tanke på konserter. Kyrksalen rymmer 300 personer, den större församlingssalen 150 personer och den mindre 50 personer. Salarna kan anslutas till varandra. Marielunds kapell rymmer 60–100 personer. Ingång via innergården och en egen aula.

Välkommen till kyrkan!

Nordsjö kyrka

Hamnholmsvägen 7, 00980 Helsingfors

(09) 2340 6520

Öppet:
under tillställningar och enligt överenskommelse.

Förfrågningar:

Matteus forsamling

Reservering (09) 2340 7300

helsingforsforsamlingar.fi/matteus

matteus.fors(at)evl.fi

I anslutning till kyrkan finns 55 parkeringsplatser inklusive två handikapplatser, som finns på kyrkobyggnadens gårdsområde, i närheten av ingången till pastorskansliet. Transport av rörelsehindrade fram till huvudingången är möjlig. Dessutom finns två andra parkeringsområden, det ena, då man vänder från Hamnholmsvägen till höger precis före kyrkan, det andra då man kör cirka 30 meter längs med sidan av kyrkan efter Hamnholmsvägens vändplats framför kyrkogården. Induktionsslinga Obehindrat tillträde till kyrkan. Handikapptoalett