Norra Haga kyrka

Tolarivägen 1, 00400 Helsingfors

(09) 2340 3220

Öppet:
vardagar klockan 8–16, söndagar klockan 9–13.

Förfrågningar:

Petrus församling

Reservering (09) 2340 7100

helsingforsforsamlingar.fi/petrus

petrus.fors(at)evl.fi

Parkering längs gatan. Fordon med rörelsehindrade passagerare kan köras till kyrkogården via rampen på Regissörsvägen 38. Induktionsslinga. Ingång för rörelsehindrade via rampen på Regissörsvägens sida. I byggnaden finns några trösklar som inte utgör hinder för att ta sig fram med rullstol. Bredden på dörrarna är tillräcklig. Handikapptoalett

Norra Haga kyrka

Norra Haga kyrka blev klar 1963 och i dess arkitektur och möbler upprepas symboliken kring Kristi fem sår.

Bra att veta

Norra Haga kyrka togs i bruk hösten 1963. Invånarna hade hunnit vänta på en kyrka, eftersom de första husen byggdes i Norra Haga redan 1951. Före kyrkan blev färdig höll man gudstjänster i klubblokalen på Pietari Hannikainens väg. Kyrkan och utrymmena i anslutning till den ritades av arkitekten Eevi Aho från Norra Haga. I samband med grundandet av Hakavuoren seurakunta 1966 ändrades även kyrkans finskspråkiga namn till Hakavuoren kirkko.

Femkantigheten som symboliserar Kristi fem sår upprepas i kyrkans arkitektur, predikstol, dopfunt och i nattvardskärlen som formgivits av Eero Rislakki. På kyrkans altare står Harry Kivijärvis bronsskulptur Ristiinnaulittu (Den korsfäste) från 1959 och på altarväggen finns bronsreliefen Vuorisaarna (Bergspredikan) av Toivo Jaatinen. Bergsrådet Kerppo Kankaanranta donerade Jaatinens relief till minne av sin maka vid kyrkans 30-årsjubileum. I församlingssalen som avskilts från kyrksalen med en skjutvägg finns Pekka Kontios tegelrelief Tyhjä hauta (Den tomma graven) från 1969.

Vid dörröppningen i kyrkans vestibul finns missionsarbetets insamlingsbössa som är gjord av bildkonstläraren Tuulikki Kivelä. Intill bössan finns texten Oshigambo, som är ett av Hakavuoren seurakuntas specifika missionsmål i Namibia.

De ursprungliga kyrkotextilerna, exempelvis altarduken, antependiet och mässhaken, är designade av Dora Jung. Under 2007–2008 tillverkades en kyrkotextilserie i olika liturgiska färger enligt design av textilkonstnären, professor Päikki Priha.

Orgeln är tillverkad 1965 av orgelbyggeriet Veikko Virtanen och har 27 register. Instrumentets disposition och fasad planerades av kyrkans första, långvariga kantor Asko Rautioaho.

Kyrkans klockstapel når upp till cirka trettio meters höjd. Den har tre klockor,
varav den minsta finns högst upp och den största lägst ned. På varje klocka finns texten Pohjois-Haagan kirkko (Norra Haga kyrka). På den minsta klockan finns även texten "Usko tulee kuulemisesta" (Tron kommer av predikan), på den mittersta "Kuuleminen Jumalan sanasta" (Predikan av Guds ord) och på den största "Seuraa minua" (Följ mig). Under den sista texten har en bild av den korsfäste ingjutits. Klockorna är tillverkade 1962 av det österrikiska klockgjuteriet Josef Pfunder i Wien.

Kyrkobyggnaden utvidgades 1987 med en tilläggsflygel. I anslutning till kyrkan finns även ett enkelt kapell som anpassar sig väl för småskaliga kyrkliga förrättningar. I kapellet finns altartavlan Jeesus siunatkoon lapsia (Jesus välsigne barnen) från 1949 som konstnären Aimo Ronkanen från Norra Haga skänkte till kyrkan.

I kyrkans grundsten murades följande text in den 5 oktober 1962:                                                      

"Lokakuun viidentenä päivänä vuonna tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäkaksi jälkeen Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen syntymän sinä aikana, jolloin Urho Kekkonen oli Suomen Tasavallan presidenttinä, Ahti Karjalainen pääministerinä ja Martti Simojoki Helsingin hiippakunnan piispana sekä Yrjö Winter Huopalahden seurakunnan ja Lasse Victorzon Luukkaan seurakunnan kirkkoherrana, muurattiin tämän Huopalahden seurakunnan ja Luukkaan seurakunnan Pohjois-Haagan seurakuntapiirin oman kirkon peruskivi Suomen peruskallioon." (Den femte oktober nittonhundrasextiotvå efter Jesus Kristus vår Frälsares födelse, vid den tid då Urho Kekkonen var president för Republiken Finland, Ahti Karjalainen statsminister och Martti Simojoki biskop för Helsingfors stift samt Yrjö Winter kyrkoherre för Huopalahden seurakunta och Lasse Victorzon kyrkoherde för Lukas församling, murades grundstenen för denna kyrka tillhörande Huopalahden seurakunta och Norra Haga församlingskrets i Lukas församling i Finlands urberg.)

För att Norra Haga skulle få en egen kyrka inrättade Huopalahden seurakuntas kyrkofullmäktige den 30 oktober 1957 en planeringskommission med pastor P.E. Norri som ordförande och fil.mag. Sigurd Stenius, dipl.ing. Arvo Aho, spårvägstjänsteman A. Häivölä och ekonom Jalo Nikula som övriga medlemmar. Denna kommission införskaffade kyrkotomten.

Huopalahden seurakuntas kyrkofullmäktige inrättade den 28 mars 1958 en byggnadskommission för Norra Haga församlingshem med professor O.A. Taivainen som ordförande, pastor P.E. Norri som sekreterare och fil.mag. Sigurd Stenius, byggnadsingenjör Otto Murtomaa och ekonom Jalo Nikula som övriga medlemmar.  Den 1 juni 1961 inkallade kommissionen ingenjör Pekka Leinonen som sekreterare under byggnadsskedet.

Byggnaden ritades av arkitekten Eevi Aho och dipl.ing. Toivo Paasio fungerade som konstruktör.

Efter att Huopalahden seurakuntas kyrkofullmäktige och Helsingfors ev.luth. församlingars gemensamma kyrkofullmäktige, undervisningsministeriet och Helsingfors stads Magistrat hade godkänt ritningarna inleddes byggarbetet på kyrkotomten på Mikael Agricola-dagen 1962.

Norra Haga kyrka används av Haagan seurakunta.

Fira i kyrkan

Det är kostnadsfritt att ordna dop, bröllop eller begravning i kyrkans utrymmen.

Utöver kyrkan finns ett enkelt kapell till förfogande. Kapellet rymmer cirka 12 personer. I kyrkans nedre våning finns ett brasrum för 30 personer.

I kyrkan finns 550 sittplatser. I församlingssalen finns 66 bordsplatser, med tilläggsarrangemang kan 100 platser ordnas. Kök och en servis för hundra personer finns till festarrangörens förfogande. I kökets utrustning ingår även blomvaser och ljusstakar.

Välkommen till kyrkan!

Norra Haga kyrka

Tolarivägen 1, 00400 Helsingfors

(09) 2340 3220

Öppet:
vardagar klockan 8–16, söndagar klockan 9–13.

Förfrågningar:

Petrus församling

Reservering (09) 2340 7100

helsingforsforsamlingar.fi/petrus

petrus.fors(at)evl.fi

Parkering längs gatan. Fordon med rörelsehindrade passagerare kan köras till kyrkogården via rampen på Regissörsvägen 38. Induktionsslinga. Ingång för rörelsehindrade via rampen på Regissörsvägens sida. I byggnaden finns några trösklar som inte utgör hinder för att ta sig fram med rullstol. Bredden på dörrarna är tillräcklig. Handikapptoalett