S:t Lars kapell

Prästbordsgränden 4, 00340 HelsingforsPapinpöydänkuja 2, 00340 Helsinki

(09) 2340 5129

Öppet:
i samband med tillställningar.

Förfrågningar:

Petrus församling

Reservering (09) 2340 7100

helsingforsforsamlingar.fi/petrus

petrus.fors(at)evl.fi

Obehindrat tillträde till kapellet. Inva-WC

S:t Lars kapell

S:t Lars kapell, som blev färdigt 1983, är även känt som Lövö kapell. Det hör till Munkkiniemen seurakunta.

Bra att veta

S:t Lars kapell är beläget på Lövö vid gränsen mellan Helsingfors och Esbo. Då Munkkiniemen seurakuntas medlemsantal ökade, byggdes det som församlingens andra kyrka 1983.

Kapellet och dess atriumgård ritades av arkitekten Olli Kivinen. Utöver kyrksalen innehåller det en församlingssal och klubbutrymmen.

Altartavelryan Vaaleat vainiot (De ljusa åkrarna) är designad av textilkonstnären Norma Heimola. Den är tillverkad av föreningen Suomen Käsityön Ystävät. Norma Heimola har även designat kapellets kyrkotextiler. Nattvardssilvren kommer från Finska kyrkans inremissionssällskap. Nattvardsbägarborden är designade och tillverkade av arbetsparet Hannu och Leena Peltonen. Altarkorset Yksin armosta (Av nåd allena) är tillverkat av E. Mäkelä. Dopbordet i ek är av P. Nordbergs produktion. Även altarringen, altarbordet, knäböjningsbänken och läspulpeten är av ek. På väggen i församlingssalen finns en oljemålning som föreställer Kristus. Målningen är gjord på 1700-talet av en okänd konstnär.

Kapellets orgel med åtta register är från 1984. Den är tillverkad av orgelbyggeriet Matti Eerola.

Fira i kyrkan

Det är kostnadsfritt att ordna dop, bröllop eller begravning i kyrkans utrymmen.

I kapellet och i församlingssalen finns plats för cirka 60 personer.

Välkommen till kyrkan!       

S:t Lars kapell

Prästbordsgränden 4, 00340 HelsingforsPapinpöydänkuja 2, 00340 Helsinki

(09) 2340 5129

Öppet:
i samband med tillställningar.

Förfrågningar:

Petrus församling

Reservering (09) 2340 7100

helsingforsforsamlingar.fi/petrus

petrus.fors(at)evl.fi

Obehindrat tillträde till kapellet. Inva-WC