Tammelunds kyrka

Båtledsbrinken 1, 00830 Helsingfors

(09) 2340 5790

Öppet:
enligt verksamheten

Förfrågningar:

Matteus forsamling

Reservering (09) 2340 7300

helsingforsforsamlingar.fi/matteus

matteus.fors(at)evl.fi

Parkering på allmänna parkeringsplatser. Handikapparkering framför kyrkodörren. Obehindrat tillträde till kyrkan finns från gatunivå via rampen. Tillräcklig bredd på dörröppningarna.

Tammelunds kyrka

Planritningen för Tammelunds hexagonalt formade kyrka påminner om en fisk, de kristnas första symbol. Kyrkans kulturhistoriska skatt är Elämän ja kuoleman kello (Livets och dödens klocka), en imitation av klockan i ett parisiskt nunnekloster, som är undangömd i klockstapeln. Kyrkan invigdes 1966.

Bra att veta

Tammelunds kyrka, som invigdes i februari 1966, är Roihuvuoren seurakuntas första huvudkyrka. Den hexagonalt formade byggnaden ritades av arkitekten Lauri Silvennoinen.

Kyrkans glasmålning Pitkäperjantai (Långfredagen) är designad 1970 av Erkki Heikkilä. Orgeln med sju register tillverkades 1964 av Kangasala orgelfabrik.

Kyrkans skatt, klockan, är gjuten 1894 i Paris. Konstnären och författaren Sigurd Wettenhovi-Aspa har tillverkat klockan. Som förebild hade han en klocka av en okänd italiensk tillverkare. Elämän ja kuoleman kello (Livets och dödens klocka) som ställdes ut på världsutställningen i Paris var tänkt att ersätta den sammankallande klockan, som fallit och gått sönder i en storm i ett parisiskt nunnekloster. I stället för att hamna i nunneklostret blev klockan föremål för handel, först med tyskar, sedan med finländare. Statsmannen, friherre Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen önskade att klockan skulle få sin plats i Viborgs nya domkyrka. Hans efterträdare var emellertid inte redo att betala det höga pris som begärdes för klockan.

Klockan flyttades till Ateneums konstmuseum i Helsingfors, varifrån den löstes ut av Helsingfors församlingar. Först var klockan tänkt för Mosabacka kyrka, men dess mörka klang passade inte ihop med den klocka som redan inskaffats till Mosabacka. Då den första jordfästningen sedan ordnades i Tammelunds kyrka och den som jordfästes var arkitekt Silvennoinen som ritat kyrkan, bestämde sig den kyrkliga samfällighetens fastighetschef Arvo Aho för att försäkra själaklockornas ringning genom att placera Wettenhovi-Aspas klocka i Tammelunds kyrka.

Klockan kantas av en relief som beskriver livets gång från vaggan till graven. Dödens figur har enligt utsago av Wettenhovi-Aspa ritats av författaren August Strindberg, som samtidigt befann sig i Paris.

Tammelunds kyrka används av Roihuvuoren seurakunta.

Fira i kyrkan

Det är kostnadsfritt att ordna dop, bröllop eller begravning i kyrkans utrymmen.

Kyrksalen rymmer cirka 80 personer. Genom att ansluta församlingssalen finns plats för 150 personer. I församlingssalen finns 70 bordsplatser.

Välkommen till kyrkan!

Tammelunds kyrka

Båtledsbrinken 1, 00830 Helsingfors

(09) 2340 5790

Öppet:
enligt verksamheten

Förfrågningar:

Matteus forsamling

Reservering (09) 2340 7300

helsingforsforsamlingar.fi/matteus

matteus.fors(at)evl.fi

Parkering på allmänna parkeringsplatser. Handikapparkering framför kyrkodörren. Obehindrat tillträde till kyrkan finns från gatunivå via rampen. Tillräcklig bredd på dörröppningarna.