Tempelplatsens kyrka

Luthergatan 3, 00100 Helsingfors

(09) 2340 6320

Öppet:
enligt verksamheten, lyssna till meddelandet på tfn (09) 2340 5940.

Förfrågningar:

Tölö finska församling

Reservering (09) 2340 6300

helsinginseurakunnat.fi/toolo

toolo.srk(at)evl.fi

Induktionsslinga Obehindrat tillträde till kyrkan från gatan. Bredden på dörrarna är tillräcklig. Inva-WC

Tempelplatsens kyrka

Tempelplatsens kyrka som är insprängd i berget är belägen i slutet av Fredriksgatan, i hjärtat av Helsingfors. På grund av sin speciella arkitektur är kyrkan, som blev färdig 1969, en av huvudsevärdheterna i Helsingfors. Kyrksalen täcks av en kupol draperad med kopparband som stöds i bergsväggarna med balkar av armerad betong. Innerväggarna består av skrovliga klippor och en mur av huggen sten. På förmiddagarna sprider sig ljuset från fönsterraden som omger takkanten till altarväggen, där altartavlan utgörs av en bergsspricka från istiden.

Bra att veta

Det bergiga området i ändan av Fredriksgatan reserverades som plats för en kyrka redan i Arkadias, dvs. nuvarande Främre Tölös, första bekräftade stadsplan från 1906. År 1931 ansökte kyrkofullmäktige om att överta tomten, som getts namnet Tempelplatsen, från staden för att bygga en huvudkyrka för den självständiga församlingen Främre Tölö.

En arkitekttävling för kyrkan ordnades 1932. En ny tävling utlystes 1936 eftersom tävlingskommittén var missnöjd med resultatet. Förverkligandet av professor Johan Sigfrid Siréns ritningar, som kommit på tredje plats i tävlingen, avbröts av vinterkriget. Efter krigen ordnades en tredje arkitekttävling som 1961 vanns av arkitekterna Timo och Tuomo Suomalainen. I det segrande förslaget hade man behållit så mycket som möjligt av den ursprungliga formen i skvärens berg genom att sänka in kyrkosalen i berget och placera de övriga församlingsutrymmena på sidorna av kullen.

Den allmänna opinionen motsatte sig planen. I tidningsskriverier benämndes projektet bergsmoské, miljonkyrka och djävulsbekämpningsbunker. Folket ville ha en traditionell katedral på platsen. En grupp studenter från Studenternas Kristna Förening ansåg att byggandet av kyrkan var omoraliskt i det rådande världsläget och målade i juli 1968 elva gånger ordet Biafra på den halvfärdiga kyrkans betonggrund och omringande berg. Finlands första graffitikonstnärer krävde att byggpengarna skulle skickas till offren för den hungersnöd som följde av Biafras krig för självständighet. De slutliga byggnadskostnaderna för kyrkan, som kritiserats som dyr och överdådig, stannade till slut på en moderat summa på fyra miljoner mark.

Edesvikens kyrka togs i bruk i september 1969. År 1971 ändrades namnet officiellt till Tempelplatsens kyrka. Redan samma höst hade kyrkan över 100 000 besökare, och under gudstjänsterna fylldes kyrkan regelbundet. Följande år var besökarantalet drygt en halv miljon. Kyrkan blev ett favoritbesöksmål för i synnerhet utländska turister och Helsingfors viktigaste arkitektoniska objekt. Kyrkan har visats upp i över 200 arkitekttidningar och ansedda museer i olika delar av världen. Som enda finländska objekt har Tempelplatsens kyrka kommit med i den italienska serien I Centro Monumenti (fi. Maailman nähtävyydet, WSOY 1980).

Man går in i kyrkoutrymmet, som brutits in i urberget, från gatunivå. Den fritt formade, ovala kyrksalen badar i dagsljuset, som sprids genom en rad takfönster av varierande bredd mellan bergsväggen och takkupolen. Kupolen bärs upp av strålformiga balkar i armerad betong av varierande längd. Kupolen och läktaren är beklädda med opatinerad koppar. Golvet är av slipad betong, predikstolen liksom läktarnas piedestalbygge av armerad betong. Vattnet, som rinner ur sprickorna i berget, leds bort via särskilda kanaler. Höjden på väggarna är 5–9 meter. Kupolen är 24 meter i diameter och den högsta punkten från golvet är 13 meter. Som altartavla i kyrkan fungerar en istida bergsspricka. Altarbordet är av jämnt kapad granit.

Inredningen som planerats av arkitektbröderna upprepar nyanser hos graniten, Finlands vanligaste stensort: rött, blårött och grått. Bänkarna är av björk. Krucifixet, kandelabrarna och dopfunten är smidda av konstnären Kauko Moisio. Textilerna är designade av textilkonstnären Tellervo Strömmer. Orgeln tillverkades av orgelbyggeriet Veikko Virtanen och den har 43 register. Orgelns exteriör har planerats av kyrkans arkitekter.

Tempelplatsens kyrka är ett populärt konsertutrymme och en populär vigselkyrka. Det finns ett podium i flera nivåer för kören och golvyta reserverad för orkestern. I Tempelplatsens kyrka finns inga klockor. Klockringningarna som komponerats av professor Taneli Kuusisto skallar från ett band genom högtalare i den yttre stenmuren.

Stenmuren, som omringar kyrkan, är staplad av schaktstenar som fästs till varandra med stålband. Stenpartierna planerades av trädgårdsarkitekten Erik Sommerschield.

Kyrkan och församlingsutrymmena i anslutning till den används av finskspråkiga Töölön seurakunta.

Tempelplatsens kyrka blev en skyddad byggnad 2004.

Fira i kyrkan

Det är kostnadsfritt att ordna dop, bröllop eller begravning i kyrkans utrymmen.

I kyrkan finns 750 sittplatser och i församlingssalen i anslutning till kyrkan finns 80 sittplatser.

Välkommen till kyrkan!

Tempelplatsens kyrka

Luthergatan 3, 00100 Helsingfors

(09) 2340 6320

Öppet:
enligt verksamheten, lyssna till meddelandet på tfn (09) 2340 5940.

Förfrågningar:

Tölö finska församling

Reservering (09) 2340 6300

helsinginseurakunnat.fi/toolo

toolo.srk(at)evl.fi

Induktionsslinga Obehindrat tillträde till kyrkan från gatan. Bredden på dörrarna är tillräcklig. Inva-WC