Tomaskyrkan

Rönnvägen 16, 00270 Helsingfors

(09) 2340 4720

Öppet:
enligt överenskommelse.

Förfrågningar:

Meilahden seurakunta

Reservering (09) 2340 4700

kirkkohelsingissa.fi/meilahti

meilahti.srk(at)evl.fi

Tomaskyrkan

Tuomaan kirkko (Tomaskyrkan) var ursprungligen den svenskspråkiga församlingens kyrka känd som Tomas kyrka. Kyrkan och de övriga utrymmena finns i samband med Mejlans kyrka.

Bra att veta

År 1938 blev en plan gällande församlingsutrymmen färdig. Planen gällde de dåvarande Norra finska och Norra svenska församlingarna. Man beslöt för första gången i församlingarnas historia att bygga verksamhetsutrymmen för bägge språkgrupper under samma tak. Fyra år senare gav staden en tomt på vilken kyrkan skulle byggas. Arkitekt Markus Tavio vann arkitekttävlingen, som gick av stapeln år 1944-45 och gällde planeringen av kyrkan. År 1954 blev de två kyrksalarna jämte övriga församlingsutrymmen färdiga. Den finskspråkiga församlingens kyrksal benämndes Mejlans kyrka och den svenskspråkiga Tomas kyrka.

I början av år 1956 bildades Mejlans svenska församling, som utgick från dåvarande Norra svenska församlingen. År 1961 bytte man namn till Tomas församling. Efter strukturförändringarna år 2009 tillhörde  Tomas kyrka Johannes församling, som beslöt avstå kyrkan från början av år 2014. Kyrkan tillföll då Mejlans församling och man började kalla den för Tuomaankirkko (Tomaskyrkan).

I klockstapeln, planerad av Markus Tavio, finns en kyrkklocka som var tänkt till Viborgs domkyrka. Man hann inte installera klockan före man måste avstå Karelen. Klockan med texten Pro Viburgo  evakuerades till Finland och skänktes efter många skeden till Mejlans kyrka.

De ursprungliga kyrkotextilierna, planerade av textilkonstnär Dora Jung, är fortfarande i bruk . De människor som är avbildade i t.ex. i antependiet och altarets kyrkotextilier vittnar om den historiska Jesus och den uppståndne Kristus. Den röda grundfärgen berättar om de tidiga martyrernas öde.

I kyrkans yttervägg finns en relief av Armas Tirkkonen med namnet Den barmhärtiga samariten. I enlighet med reliefens namn fastställdes år 1972 kyrkans andra namn till Den barmhärtiga samaritens kyrka.

Kyrkan har grundrenoverats år 1997.

Fest i kyrkan

Anordnandet av dopfest, bröllop eller begravning i kyrkans utrymmen är kostnadsfritt.

I kyrkan ryms 250 personer, i församlingssalen 100 och i aulan eller kyrkkaféet ungefär 30 personer. Köket med kärl är till förfogande för dem som anordnar fest.

VÄLKOMMEN TILL KYRKAN!

Tomaskyrkan

Rönnvägen 16, 00270 Helsingfors

(09) 2340 4720

Öppet:
enligt överenskommelse.

Förfrågningar:

Meilahden seurakunta

Reservering (09) 2340 4700

kirkkohelsingissa.fi/meilahti

meilahti.srk(at)evl.fi