Viks kyrka

Agronomgatan 5, 00790 Helsingfors

(09) 2340 4429

Öppet:
enligt verksamheten

Förfrågningar:

Petrus församling

Reservering (09) 2340 7100

helsingforsforsamlingar.fi/petrus

petrus.fors(at)evl.fi

Induktionsslinga Obehindrat tillträde till kyrkan. Handikapptoalett

Viks kyrka

Ytterväggarna i Helsingfors nyaste kyrka består av kluvna aspspån. I det inre utrymmet öppnar sig en pelarskog byggd av limträpelare. Altartavlan Elämän puu (Livets träd) samt verken i dopnischen och på väggen i entréhallen är av mahogny som dekorerats med drivet silver. Deras motiv är Jesus vinträdsliknelse. Kyrkan, som representerar ekologisk träarkitektur, stod färdig 2005.

Bra att veta                                  

Viks kyrka, som stod färdig 2005, ritades av arkitekten Samuli Miettinen från arkitektbyrån JKMM. Altartavlan, krucifixet samt dopfunten och verken i entréhallen är gjorda av bildkonstnären Antti Tanttu. Kyrkotextilerna är designade av textilkonstnären Hanna Korvela.

Kyrkans golv, väggar, pelare och innertak är tillverkade av gran. Materialet i väggbeklädnaden och den dubbla spåntäckningen är asp. Även sakralmöblerna samt möblerna i kyrkan och församlingssalen är av asp. Möblerna i aulan och i ungdomsutrymmena är av ek. Med undantag av några enstaka möbler är alla detaljer ända upp till klädhängarna planerade för just den här kyrkan.

Kyrkan är byggd på ett område som Helsingfors församlingar införskaffade på 1940-talet för att användas som begravningsplats. I och med ökningen av urnbegravningar har det varit möjligt att använda området för andra ändamål. Utöver kyrkan har bostäder och en affär byggts på kyrkans mark. En del av de ännu obyggda bostäderna kommer att vara avsedda för äldre personer. Man kommer även att bygga ett servicecenter för åldringar intill kyrkan.

Viks kyrka används av Malmin seurakunta.

Fira i kyrkan

Det är kostnadsfritt att ordna dop, bröllop eller begravning i kyrkans utrymmen.

Kyrksalen rymmer 200 personer. Genom att foga samman kyrk- och församlingssalen finns plats för 400 personer. I den stora församlingssalen, Viinitarhurin sali, finns 70 bordsplatser, i Viinipuun sali finns 30 bordsplatser. Köket inklusive kärl står till festarrangörens förfogande.

Välkommen till kyrkan!

Viks kyrka

Agronomgatan 5, 00790 Helsingfors

(09) 2340 4429

Öppet:
enligt verksamheten

Förfrågningar:

Petrus församling

Reservering (09) 2340 7100

helsingforsforsamlingar.fi/petrus

petrus.fors(at)evl.fi

Induktionsslinga Obehindrat tillträde till kyrkan. Handikapptoalett