Övriga kyrkor

Utöver Helsingfors församlings egna kyrkor kan kyrkliga festligheter, såsom bröllop, även ordnas i övriga kyrkor i Helsingfors. Kyrkornas tillgänglighet kan dock vara begränsad.

HD kirkko sisalta 2
Diakonissanstaltens kyrka
Diakonissanstaltens kyrka i Helsingfors är en trivsam plats för vigslar, dop och jordfästningar. Kyrkan hyrs ut för familjetillställningar. Grundstenen till Diakonissanstaltens kyrka murades 1896. Under årtiondenas lopp har kyrkan förnyats ett flertal gånger. Kyrkan rymmer högst 120 personer. Diakonissanstaltens kyrka kan bokas på numret 09 77 501 eller per e-post till info@hdl.fi.
Karunan kirkko
Karuna museikyrka
Karuna museikyrka, som byggdes 1685–86, är belägen på den trivsamma Fölisön och flyttades till museet 1912. Karunas stämningsfyllda kyrka kan bokas för sommarbröllop. Kyrkan rymmer cirka 150 personer. Bokningar av kyrkan på numret 040 128 6374.
Forsby kyrka
Forsby kyrka har ritats av Knut Wasastjerna 1912 och den är en av Finlands få sjukhuskyrkor. Forsby kyrka kan bokas via Käpylän musiikkiopisto på numret 720 6610.
suo lahetyskirkko4
Missionskyrkan
Missionskyrkan invigdes 1900 och var ursprungligen planerad som bönerum. Missionskyrkans dekorativa kombination av altare och predikstol skyddas av Museiverket. Kyrkan rymmer cirka 240 och läktaren 125 personer. Kyrkan kan bokas på numret 050 323 96 36 eller per e-post till raija.kotaviita@suomenlahetysseura.fi.
Olaus Petri kyrka
Olaus Petri kyrkan invigdes 1932. Kyrkan pryds av finländska och svenska konstverk. I kyrkan kan dop eller vigslar hållas. Bokningar och förfrågningar till kyrkans kansli 09 443 831.
sley
Det heliga hjärtats kapell
Det heliga hjärtats kapell invigdes 1906. Kapellet i jugendstil pryds av vägg- och fönstermålningar samt av en fresk som föreställer de tio jungfrurna. Kapellet kan bokas på numret 09 251 39 239 eller per e-post till arja.romppanen@sley.fi.
IMG 1215
Tyska kyrkan
Tyska kyrkan byggdes 1864 och representerar en nygotisk stil. Kyrkan används ofta även för olika konserter. Kyrkan rymmer cirka 300 personer. Bokningar av kyrkan kan göras tisdagar till fredagar klockan 11–13 på numret 050-323 95 98 eller per e-post till dg.hausmeister@evl.fi.
uspenski valossa
Uspenskijkatedralen
Uspenskijkatedralen som tillhör Helsingfors ortodoxa församling färdigställdes år 1868. Kyrkan har ritats av den ryska arkitekten Aleksei M. Gornostajev. Kyrkan pryds av tretton förgyllda kupoler, som symboliserar Kristus och de tolv apostlarna. För att få boka katedralen krävs att åtminstone en av dem som bokar tillhör den ortodoxa kyrkan. Kyrkan har cirka 1000 ståplatser. Bokningar till jourhavande prästen på numret 09 5845 9635 eller till adressen paivystaja.helsinki@ort.fi. Denna e-postadress skyddas från spambots. Du behöver JavaScript-stöd för att se den.
Katajannokka
Kapellet i Skatuddens fängelsehotell
Skatuddens fängelsehotell har en egen kyrksal där bröllopsfester kan hållas. Det första paret på Skatudden vigdes redan för 170 år sedan. Skatuddens kyrksal är faktiskt den näst äldsta i Helsingfors. I kyrksalen finns ett altare, altartavlor och en orgel. Kapellet passar bra för små och medelstora tillställningar för cirka 20–80 personer. Bokningar och tilläggsinformation fås vardagar klockan 8.30–16.00 på numret 09 686 45 132 eller per e-post: sales@bwkatajanokka.fi.
vuosaaren merimieskirkko
Sjömanskyrkan
Nordsjö sjömanskyrka invigdes 27.1.2009. Sjömanskyrkan har en särpräglad arkitektur. Det har sagts att den påminner om en fisk, en båt, en fågel och en ekologisk segelbåt. Kyrkan rymmer cirka 80 personer. Bokningar av Nordsjö sjömanskyrka görs på numret 09 5844 8200 eller per e-post till vuosaari@merimieskirkko.fi.